SVĚDECTVÍ Z VELKÉ FARNÍ POUTI

Chtěla bych napsat jen opravdu pár vět o letošní naší „Farní pouti.“ O tom duchovním jistě někdo napíše, ale já chci něco jiného. Přesto, že to nebyl žádný vellness pobyt, ani termální koupaliště, tak si myslím, že nás to posílilo a zahřálo. Navštívili jsme spoustu poutních míst, klášterů a kostelů, a všichni bez výjimky, to absolvovali bez nějakého reptání, nikdo nebyl otrávený, nepříjemný, a za to jim chci poděkovat. Tím přispěli k dobré pohodě, a toto je odměna a poděkování pro našeho pana faráře, za jeho úsilí dát dohromady lidi různých věkových kategorií. OTČE DĚKUJEME.     poutnice Františka

Opět po roce jsme se vydali na farní pouť, která byla bohatá na poutní místa (navštívili jsme 14 míst) a na duchovní prožitky. Náš úmysl, za který jsme se chtěli modlit, byl, aby se v rodinách uzdravily vztahy. Jaké bylo překvapení nás obou, když otec Petr zvolil křížovou cestu za rodiny od biskupa Josefa Hloucha, kterou jsme se modlili a společně s ostatními poutníky stoupali na Křížovou horu. Texty promlouvaly do duše. V průběhu výstupu začalo vydatně pršet, jakoby nebe plakalo nad stavem našich rodin a manželství, ze kterých se vytrácí láska. Ale na konci cesty vysvitlo sluníčko jako naděje a víra, že naše modlitby budou vyslyšeny, že Bůh dá sílu k uzdravení vztahů mezi manželi a dětmi v rodinách. Přejeme si a modlíme se za to, aby mladí měli odvahu vstupovat do manželství s Bohem a aby my, co žijeme v křesťanském manželství, jim byli k tomu příkladem. Moc děkujeme otci Petrovi, Erice Uhrové za dokonalou přípravu celé pouti a všem poutníkům za společně prožité chvíle. Pán Bůh zaplať!      manželé Michalcovi

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny