Nedělní ohlášky: 15/7/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Tento týden jsou mše svaté v pondělí, středu a pátek večer. Příští neděli bude v 9 hodin procesí ke kapli sv. Anny, kde bude mše svatá. Proto v sobotu večer v 18,30 hodin bude mše svatá s nedělní platností.

§ Dar na kostel 1000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu má úklid skupina č. 4

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny