Nedělní ohlášky: 22/7/2018

DOLNÍ NĚMČÍ – nedělní ohlášky

§ Anny darovali na opravy kostela 4 800 Kč. Další dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Blíží se realizace výmalby interiéru našeho kostela. Bude potřeba velké brigády, aby se kostel připravil (odnesení věcí, posunutí a zakrytí lavic a bočních oltářů). Ještě příští neděli budou mše svaté v kostele a v pondělí 30. 7. od 8 hodin prosím o co největší počet pomocníků (zvláště mužů). Kdo můžete přijít, řekněte to během tohoto týdne paní Krhovské. Děkuji.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny