Nedělní ohlášky: 29/7/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Protože došlo k odložení stavění lešení o týden, budou tento týden ještě mše svaté jaké obvykle v kostele. Tzn. v pondělí a ve středu v 18,30 hodin. Na první pátek bude adorace od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin bude společná adorace. Pak mše svatá a svátostné požehnání. Na první sobotu bude v 6,45 hodin fatimská mariánská pobožnost a pak mše svatá. Příští neděli bude jen ranní mše svatá a druhá mše svatá bude odpoledne v 15 hodin na svatém Antonínku, kde máme naši farní pouť. Autobus pojede ve 14 hodin a zapisovat se můžete vzadu v kostele. Autobusem pojede schola i muzikanti.

§ Ročník 1946 daroval na kostel 1 000 Kč. Další dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Velká brigáda na vyklízení kostela se odkládá na pondělí 6. srpna.

§ Ještě tento týden můžete podepsat petici na podporu manželství.

§ V sobotu má úklid skupina č. 6

Horní Němčí – oznámení:

§ Tento týden je mše ve SL a HN ve čtvrtek.

§ Kdo chcete podepsat petici na podporu manželství, kterou podporují také biskupové, můžete tak udělat na podpisových arších, které jsou v kostele, do příští neděle.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny