Nedělní ohlášky: 26/8/2018

Dolní Němčí – oznámení:

· Ročník 1945 daroval na kostel 2 000 Kč. Ročník 1952 daroval 500 Kč. Ostatní dary: 3 000 Kč. Dar 5 000 Kč na restaurování 6. zastavení křížové cesty. Dalších 5 000 Kč na křížovou cestu. Pán Bůh zaplať!

· Tento týden bude mše svatá místo středy v úterý večer, protože ve středu v Uherském Brodě při mši svaté v 18 hodin bude uvádět biskup Josef Nuzík nového děkana do služby. Jako místoděkan se této mše svaté zúčastním.

· V sobotu 8. 9. je děkanátní pouť na Velehradě. O letošních prázdninách tragicky zemřeli dva mladí kněží (děkan Uherského Brodu a farář v Nedašově). V uplynulém akademickém školním roce se připravovalo na kněžství 24 bohoslovců (v roce 1995 nás bylo 150). Je třeba prosit o obnovu rodin, aby z nich mohl Pán nové kněze povolávat. Zapište se na autobus. Pokud by nebylo ani 20 poutníků, tak bych asi musel autobus příští neděli zrušit.

· Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin navštíví kněz nemocné.

· Malování kostela včera skončilo. (Zůstává dokončit malbu za bočními oltáři, která má i ornamenty. To se bude malovat po demontáži lešení.) V pondělí nastoupí lešenáři a snad během dvou dnů rozdělají a odvezou lešení. Pak bude opět potřeba hodně rukou, abychom kostel dali opět do pořádku, aby příští neděli 2. 9. byly již bohoslužby tam. Předpokládá se, že ve středu se budou kompletovat lavice a přenášet věci do kostela. To budou potřeba především muži. A od čtvrtka se může kostel uklízet. To prosím o pomoc především ženy (zvláště úklidové skupinky 7 – 10). V sobotu od 8 hodin bude velká brigáda také kolem kostela. Zvláště je potřeba vyčistit chodník od trávy. Prosím, přijďte každý, kdo můžete a bude to rychle udělané. Ve čtvrtek 6. 9. se totiž u kostela zastaví i hodnotící komise celostátního kola Vesnice roku a půjdou se podívat i dovnitř. Velké Pán Bůh zaplať za vaši pomoc. V neděli 16. 9. při mši svaté v 10,30 hodin poděkujeme Pánu Bohu za zdárné dokončení malování.

· Rodiče, při křtu svých dětí jste na sebe vzali povinnost výchovy ve víře v Pána Ježíše. Přihlásit dítě do náboženství má tedy být samozřejmostí. Hodiny náboženství jsou totiž pomocí ze strany farnosti v křesťanské výchově vašich dětí. V letošním školním roce bude učit náboženství Markéta Pochylá ze Suché Loze, která je současně i učitelkou na naší škole. Třeťáky bude opět učit farář. Rozvrh hodin se bude domlouvat tento týden, takže se oznámí příští neděli. Přihlášku si můžete stáhnout na webu farnosti. Prosím, odevzdejte ji co nejdříve do schránky na faře. Do nového školního roku vstoupíme spolu s dětmi při mši svaté v neděli 9. 9. 2018 v 10,30 hodin. Budeme jim vyprošovat Boží požehnání do jejich „školní práce“. Zvláště zvu prváčky. Děti, vezměte si školní tašky s pomůckami, aby je kněz také mohl požehnat.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 800 Kč. Dar 1000 Kč na kapli Slavkov. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek po mši svaté je setkání farní rady na faře.

§ Příští neděli při mši svaté se budeme modlit za děti, které začnou nový školní rok. Prosím, řekněte to rodičům dětí a pozvěte je.

§ V sobotu 8. 9. je děkanátní pouť na Velehradě. O letošních prázdninách tragicky zemřeli dva mladí kněží (děkan Uherského Brodu a farář v Nedašově). V uplynulém akademickém školním roce se připravovalo na kněžství 24 bohoslovců (v roce 1995 nás bylo 150). Je třeba prosit o obnovu rodin, aby z nich mohl Pán nové kněze povolávat.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny