Nedělní ohlášky: 2/9/2018

Dolní Němčí – oznámení:

· Dary nemocných: 9 100 Kč. Dar 5 000 Kč na restaurování křížové cesty. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· První setkání scholičky bude již tento čtvrtek 6. 9. v 17 hodin na faře. Děti, jste srdečně zvané.

· Na první pátek bude kostel otevřený od 9 hodin k osobní adoraci. Prosím, zapište se vzadu v kostele do adorační služby. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin společná adorace. Po mši svaté bude svátostné požehnání.

· V sobotu 8. 9. je děkanátní pouť na Velehradě. Autobus odjíždí ve 14 hodin od kostela. Autobus pojede, i když se zatím přihlásilo málo poutníků, protože se bude v Uherském Hradišti zastavovat pro Tetičky, které budou na Velehradě mít zpívaný růženec. Připojte se, i když jste se třeba nezapsali. Dobrovolný příspěvek 50 Kč na autobus můžete dát příští neděli do kostelní sbírky.

· Příští neděli bude mše svatá v 10,30 hodin za děti, studenty, rodiče a učitele. Spoustu informací ohledně vyučování náboženství a aktivit pro děti najdete ve Farním listu.

· Ve farním listu jsou také informace ohledně dokončeného malování, restaurování křížové cesty a představena pastorační aktivita Rok se svatými v Dolním Němčí. Proto si Farní list nezapomeňte vzít.

· Ve čtvrtek 6. září navštíví naši obec hodnotitelská komise celostátního kola soutěže Vesnice roku 2018. Navštíví také náš kostel. Všichni jste srdečně zváni do kulturního domu, kde od 11.30 do 12.00 hodin proběhne prezentace místních spolků. Kulturní dům bude otevřen od 10.00 hodin. Přijďte podpořit naši obec v celostátním kole soutěže.

· V sobotu má úklid kostela skupina č. 11

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 2 100 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Mše svatá v Horním Němčí nebude ve čtvrtek ale v úterý večer v 18 hodin. Bude sloužit otec Jan Kornek.

§ Ve čtvrtek bude ve Slavkově od 16,30 hodin společná adorace a příležitost ke svátosti smíření a v 17 hodin mše svatá, po které bude svátostné požehnání.

§ V sobotu 8. 9. je děkanátní pouť na Velehradě. Autobus jede ve 14 hodin od kostela v Dolním Němčí.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny