Nedělní ohlášky: 9-9-2018

Dolní Němčí – oznámení:

· Marie darovaly 15 000 Kč na restaurování 13. zastavení křížové cesty. Pán Bůh zaplať!

· V rámci Roku se svatými se tento týden se modlíme novénu ke sv. Ludmile.

· Náboženství se začíná vyučovat od tohoto pondělí. V rozvrhu náboženství došlo ještě ke změně. 5 třída bude mít náboženství ve středu od 13:40 hodin. A 8. a 9. třída ve čtvrtek od 14:30 hodin.

· Nácvik scholičky je přede mší svatou ve středu v 17:30 hodin na faře.

· Ve středu je mše svatá zvláště pro děti. Především zvu 1. – 3. třídu. Přede mší svatou od 17,45 hodin bude pro starší děti příležitost ke svátosti smíření na začátku školního roku.

· Ve středu přede mší svatou od 17:45 hodin je Fatimská mariánská pobožnost.

· Ludmily v sakristii vybírají na opravy kostela a mši svatou.

· Příští neděli poděkujeme při mši svaté v 10,30 hodin za vymalování kostela. Měsíční sbírka bude na nový koberec.

· Setkávání Misijního klubka bude každé úterý v 17 hodin ve farní dvoraně. Bližší informace a přihlášky u Martiny Smetanové. První Klubko bude v úterý 18. září.

· Farní pouť na Svatý Hostýn se uskuteční v úterý 25. 9. 2018. Pojedou 2 autobusy od zastávky u kostela ve 12 hodin. Cena za osobu je 200 Kč a platí se při zápisu. Zapisujte se vždy po mši svaté v sakristii. Kdo by se chtěl stát členem Matice svatohostýnské, kontaktujte paní Krhovskou.

· V sobotu má úklid kostela skupina č. 12

Horní Němčí – oznámení:

§ Tento týden nebude mše svatá ve Slavkově, protože na ranní úterní mši svatou nebyl úmysl a jedu brzy ráno na setkání kněží.

§ Ve čtvrtek v 17,30 hodin je společná adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny