Nedělní ohlášky: 7/10/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Tuto neděli je mše svatá pouze ráno v 7,30 hodin. V 9,15 jede autobus do Brodu na Růžencovou pouť.

§ Františci darovali na kostel 4 800 Kč. Ročník 1948 daroval na kostel 1 000 Kč. Dar 1 000 Kč na 9. zastavení křížové cesty. Další dary 10 500 Kč na křížovou cestu. Další dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a bude se vyprávět o svátosti křtu. Ve středu je mše pro všechny děti. Především zvu děti 3. třídy. Ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky.

§ V sobotu v 18 hodin je fatimská mariánská pobožnost v kostele.

§ Moravsko-slezská křesťanská akademie vás zve na přednášku: Politika – dílo Boží nebo lidské? Bude se konat ve středu 17. října 2018 v 19 hodin na faře v Uherském Brodě.

§ Blíží se nám už 8. Misijní netradiční cukrárna a to v neděli 21. října. Opět vás prosíme o jakoukoliv pomoc při této akci. Cukrářky ať se hlásí paní Janě Fibichrové a ostatní pomocníci u Eriky Uhrové. Děti prosíme také o pomoc. Přihlášku dostanou v náboženství, ale jsou také vzadu v kostele.

§ Rodina Stojaspalova, Komenského 245, vybírá fotografie na dušičková tabla nejpozději do 28. října.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 16

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 1 000 Kč.. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý ráno v 8 hodin je mše svatá ve Slavkově.

§ Ve čtvrtek v Horním Němčí v 17,30 hodin je společná adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin je mše svatá a svátostné požehnání.

§ Příští neděli nebude mše svatá tady v Horním Němčí ale ve Slavkově, protože budeme slavit výročí posvěcení kaple.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny