Nedělní ohlášky: 28/10/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Kostelní sbírka na misie: 16 900 Kč. Nemocní darovali na kostel 8 000 Kč. Ročník 1943 daroval na kostel 1 000 Kč. Ročník 1941 daroval 500 Kč na kostel. Dary na křížovou cestu: 8 000 Kč. Za vše Pán Bůh zaplať!

§ Děkujeme všem pomocníkům při misijní cukrárně. I díky vám se podařilo vybrat 36 100 Kč na chudé děti v Africe. Pán Bůh zaplať!

§ Večerní mše svaté po změně času od tohoto týdne začínají v 17,30 hodin.

§ V tyto dny lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Přesné podmínky si přečtěte ve Farním listu. Protože jedna z podmínek je přijetí svátostí smíření, bude se v pondělí a středu zpovídat již od 16:45 hodin. Ve čtvrtek a pátek se zpovídat nebude. V sobotu ráno přede mší svatou se bude zpovídat také.

§ V úterý v 17 hodin je ve farní dvoraně Misijní klubko. Ve středu není mše svatá zvláště pro děti, ale přijďte s dětmi ve čtvrtek a pátek, kdy jsou velké svátky. Ve čtvrtek je scholička již v 16,30 hodin.

§ V pátek je 1. pátek v měsíci a současně památka všech věrných zemřelých (tzv. dušiček), proto adorace bude jen dopoledne již od 8 hodin a jen do 12 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele.

§ Příští neděli je sbírka na Arcidiecézní charitu. Výzva ředitele Charity je ve Farním listu

§ V úterý v 15 hodin je v kině v Brodě promítání pro tříkrálové koledníky.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 1

Horní Němčí – oznámení:

· Sbírka na misie: 6 500 Kč. Dar 500 Kč na kapli ve Slavkově. Pán Bůh zaplať!

· V tyto dny lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Přesné podmínky si přečtěte ve Farním listu. Protože jedna z podmínek je přijetí svátostí smíření, bude příležitost ke zpovědi tento týden přede mší svatou jak ve Slavkově, tak v Horním Němčí.

· Příští neděli je sbírka na Arcidiecézní charitu. Výzva ředitele Charity je ve Farním listu

· V úterý v 15 hodin je v kině v Brodě promítání pro tříkrálové koledníky.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny