Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes ve 13,30 hodin je na hřbitově pobožnost za zemřelé.

§ Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Dary na křížovou cestu: 4 000 Kč. V současné době je na obnovu křížové cesty našetřeno již 81 800 Kč. Tento čtvrtek přijedou restaurátoři z olomouckého arcibiskupství, aby doporučili způsob obnovy.

§ Rok se svatými – V pondělí začíná novéna ke sv. Anežce České.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko ve farní dvoraně. Ve středu mše svatá pro dětí (zvláště zvu 1. a 2. třídu). Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička na faře.

§ Vzadu v kostele se opět můžete zapsat do putování sochy Panny Marie – Růže tajemná.

§ Kdo by se chtěl zapojit do charitního projektu „Vánoční balíček – děláme radost dětem z Ukrajiny“, ke kterému se přidalo i naše Misijní klubko, obraťte se na Martinu Smetanovou.

§ Od zítřka začíná na faře opět pracovat Erika Uhrová. Protože bude zaměstnána pod farností Horní Němčí a její plat bude pokryt z dotačního programu mikroregionu Bílé Karpaty, nijak se to finančně nedotkne naší farnosti. V záležitostech farnosti se tedy můžete obracet na kněze i skrze ni.

§ Charita Uherský Brod hledá dobrovolníky na Národní potravinovou sbírku. Více informací ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 2

Horní Němčí – oznámení:

· Charita Uherský Brod hledá dobrovolníky na Národní potravinovou sbírku. Více informací ve Farním listu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.