Nedělní ohlášky: 11/11/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na Charitu: 14 850 Kč. Myslivecký spolek Lanka DN a Honební společenstvo Lanka DN darovaly na kostel 2 000 Kč. Anežky darovali na kostel 2 800 Kč. Martinové darovali 300 Kč. 6 000 Kč na křížovou cestu. Další dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Rok se svatými – Svatou Anežku Českou si připomeneme v pondělí večer při mši svaté.

§ V úterý nemá náboženství 6. a 7. třída!

§ V úterý 13. listopadu je v kostele Fatimská mariánská pobožnost v 17:30 hodin.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko ve farní dvoraně. Ve středu mše svatá pro dětí (zvláště zvu třeťáky). Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička na faře.

§ Příští neděli je měsíční sbírka.

§ Příští neděli bude v rámci oslav 100. výročí vzniku Československé republiky v našem kostele v 16 hodin koncert mužského souboru Schola Gregoriana Pragensis.

§ Kateřiny vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ Adventní kalendář pro rodiny s dětmi (František a jesličky) si můžete objednat vzadu v kostele do neděle 18. 11.

§ Ve středu 14. 11. v 19 hodin na faře v Brodě se koná přednáška P. Rudolfa Smahela na téma Výchova dítěte v křesťanské rodině.

§ Bylo vyhlášeno výběrové řízení na děkanátní účetní s nástupem od 1. 1. 2019. Požadavky a bližší informace jsou na webu farnosti. Přihlášky je potřeba odevzdat do 25. listopadu.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 3

Horní Němčí – oznámení:

· Sbírka na Charitu: 4 700 Kč. Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Příští neděli je měsíční sbírka.

· Příští neděli bude v rámci oslav 100. výročí vzniku Československé republiky v kostele v Dolním Němčí v 16 hodin koncert mužského souboru Schola Gregoriana Pragensis. Vstupné dobrovolné.

· Ve středu 14. 11. v 19 hodin na faře v Brodě se koná přednáška P. Rudolfa Smahela na téma Výchova dítěte v křesťanské rodině.

· Bylo vyhlášeno výběrové řízení na děkanátní účetní s nástupem od 1. 1. 2019. Požadavky a bližší informace jsou na webu farnosti. Přihlášky je potřeba odevzdat do 25. listopadu.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny