Nedělní ohlášky: 18/11/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1933 daroval na kostel 300 Kč. Ročník 1942 daroval na kostel 500 Kč. Dary 10 000 Kč na obnovu křížové cesty. Pán Bůh zaplať!

§ Rok se svatými – modlíme se novénu ke sv. Cecílii, kterou si připomene příští neděli před hrubou mši svatou.

§ Ve středu je mše svatá pro dětí (zvláště zvu 4. – 6. třídu).

§ Regionální setkání Fatimského apoštolátu se uskuteční příští neděli 25. listopadu od 15 hodin v Nivnici.

§ Nezisková organizace Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Uherské Hradiště hledá dobrovolníka pro seniorku z Dolního Němčí. Náplní činnosti dobrovolníka jsou návštěvy klientky. Kontakty a další informace naleznete ve farním listu

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 4

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kapli: 500 Kč. Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny