Nedělní ohlášky: 25/11/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 17 600 Kč. Dobrovolné vstupné z koncertu (na obnovu křížové cesty a hlavního schodiště): 12 700 Kč. Dar 5 000 Kč na obnovu 13. zastavení křížové cesty. Tetičky darovali na křížovou cestu 2 000 Kč. Dary na kostel: Dechová hudba Dolněmčanka: 500 Kč. Národopisný krúžek Dolněmčan: 500 Kč. Kateřiny: 500 Kč. Další dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je mše svatá pro děti (zvláště zvu 7. – 9. třídu).

§ V sobotu 1. prosince se v pastoračním centrum v Šumicích bude konat Církevní silvestr pro mladé. Téma je „Deskovky“. Symbolické vstupné 40 Kč.

§ Příští neděli začíná advent a při mši svaté budou požehnány adventní věnce.

§ Vzadu v kostele jsou objednané adventní kalendáře pro rodiny s dětmi. Také si tam můžete vzít za 10 Kč Průvodce adventem. Peníze dejte do nedělní sbírky.

§ Vzadu se také můžete zapsat do putování obrazu Svaté Rodiny po našich rodinách. Podrobné informace jsou ve Farním listu.

§ V pátek 7. 12. 2018 v 17 hodin je již tradiční adventní spaní na faře pro děti, ukončené sobotními roráty a snídaní ve dvoraně. Přihlášky jsou vzadu v kostele.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 5

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka: 6 000 Kč. Dar na kostel: 500 Kč. Dar na kapli: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V pondělí a úterý v 17 hodin bude mít mši svatou otec Kornek v Horním Němčí. Ve čtvrtek bude mše svatá jen ve Slavkově v 16 hodin.

· Setkání farní rady bude ve čtvrtek v 19 hodin na faře v Dolním Němčí.

· V sobotu je Adorační den farnosti. Od 13 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní k osobní adoraci. Prosím, zapište se do adorační služby po půl hodinách. V 17 hodin bude společné zakončení se svátostným požehnáním.

· V sobotu 1. prosince se v pastoračním centrum v Šumicích bude konat Církevní silvestr pro mladé. Téma je „Deskovky“. Symbolické vstupné 40 Kč.

· Příští neděli začíná advent a při mši svaté budou požehnány adventní věnce.

· Vzadu v kostele si můžete vzít za 10 Kč Průvodce adventem. Peníze dejte do nedělní sbírky.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny