Nedělní ohlášky: 2/12/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Rodina Dufkova (č. 269) darovala na obnovu křížové cesty 4 000 Kč. Dar na křížovou cestu: 1 000 Kč. Další dary na kostel: 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tradiční rorátní mše svaté budou i letos v soboty vždy v 7 hodin. Po mši svaté jsou děti zvané na snídani do farní dvorany.

§ Letos budou roráty opět i ve všední dny (beze mše svaté). Spolu se sestrami Boromejkami, které nazpívaly tradiční roráty. Kostel se bude otvírat v 6:50 hodin.

§ Připravili jsme pro děti v naší farnosti adventní aktivitu – skládačku. Podrobné informace již děti dostaly v hodině náboženství a jsou ve Farním listu. Teď po mši svaté děti dostanou první díl obrázku.

§ Ve středu je mše svatá pro všechny děti. Po mši svaté čekáme vzácného hosta – svatého Mikuláše.

§ Protože 19. prosince je v naší farnosti Adorační den, nebude nyní na první pátek celodenní adorace, ale jen hodinová tichá adorace od 16 hodin (kdy bude i příležitost ke svátosti smíření) a v 17 hodin bude adorace společná.

§ Rodiny, které dávaly fotky na dušičkové tablo, si je mohou zpátky vyzvednout u Stojaspalů (Komenského 245).

§ Vzadu v kostele jsou pro rodiny s malými dětmi Adventní cestičky.

§ Tuto neděli 2. prosince se bude od 17 hodin promítat na faře v Uherském Brodě film Šťastné a veselé.

§ Katolická základní škola v Uherském Brodě zve na Den otevřených dveří v úterý 4. prosince od 8 do 17 hodin.

§ Děti se mohou ještě přihlásit na spaní na faře, které bude tento pátek.

§ Do putování obrazu Svaté rodiny se můžete zapojit kdokoli. Nejen maminky z hnutí Modlitby matek. Do tabulky zapište i svůj mobil, aby se mohlo domluvit předání obrazu.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 6

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Tuto neděli 2. prosince se bude od 17 hodin promítat na faře v Uherském Brodě film Šťastné a veselé.

· Ve čtvrtek od 15,30 hodin je adorace a zpovídání ve Slavkově.

· Všechny děti srdečně zvu na mši svatou ve čtvrtek v 17 hodin. Po mši svaté mezi nás přijde vzácný host – svatý Mikuláš.

· Připravili jsme pro děti v naší farnosti adventní aktivitu. V hodině náboženství děti dostaly obálku s rámečkem pro adventní obrázek, který se poskládá ze čtyř dílů. Jednotlivé díly děti dostanou v kostele za účast na mši svaté. Pokud se podaří celý obrázek složit, děti se mohou těšit na vánoční dárek. Začínáme dnes na 1. neděli adventní. Po získání všech čtyř částí nalepte obrázek do rámečku. Podepsaný obrázek přineste v neděli 23. prosince na mši svatou. Pokud bude obrázek celý, vánoční dárek vás bude čekat pod stromečkem v kostele po mši svaté na Hod Boží vánoční v úterý 25. prosince v 9 hodin.

· Katolická základní škola v Uherském Brodě zve na Den otevřených dveří v úterý 4. prosince od 8 do 17 hodin.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny