Nedělní ohlášky: 9/12/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1934 daroval na kostel 600 Kč. Firma Baťa darovala 2 000 Kč. Další dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Od pondělí do pátku jsou v kostele v 7 hodin rorátní zpěvy a modlitby.

§ V úterý není Misijní klubko. Ve středu je mše svatá pro všechny děti. Opět se budou rozdávat dílky do adventní skládačky. (Také v sobotu a neděli.) Ve čtvrtek je setkání scholičky na faře již v 16,30 hodin.

§ Protože je v pátek pohřeb, nebude již večerní mše svatá.

§ V sobotu také v 7 hodin je rorátní mše svatá. Zvláště zvu děti. Vezměte si lampičky. (Ne svíčky nebo takové lampičky, ze kterých může vytéct vosk!)

§ Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů na další čtvrtletí. Přijďte se osobně domluvit na faru.

§ Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje adventní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat ve čtvrtek 13. 12. u obchodu od 17:15 do 17:25 hodin.

§ Opět se blíží Tříkrálová sbírka, která proběhne v sobotu 5. ledna 2019 v dopoledních hodinách. Proto vás chceme poprosit o pomoc. Děti i dospělé. Ozvěte se Martině Smetanové nejpozději do příští neděle.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 7

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel: 2 400 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V pondělí ve 14 hodin bude křest Timothy Zacha.

· Ve čtvrtek a neděli mají děti další možnost získat dílky do adventní skládačky.

· Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů na další čtvrtletí. Přijďte se osobně domluvit s knězem.

· Příští neděli po mši svaté bude s dětmi nacvičování koled na Otvírání betléma, které bude na Štědrý den ve 13 hodin. Určitě, děti, přijďte na nácvik.

· Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje adventní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat ve čtvrtek 13. 12. v Horním Němčí před kostelem od 16:45 do 16:55 hodin. A ve Slavkově před obchodem Hruška od 17:00 do 17:15 hodin.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny