Nedělní ohlášky: 16/12/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar 1 000 Kč na křížovou cestu. Pán Bůh zaplať!

§ Stále ještě chybí děti a vedoucí na tříkrálovou sbírku. Prosíme, ještě dnes zavolejte a přihlaste se Martině Smetanové.

§ Od pondělí do pátku jsou v kostele v 7 hodin rorátní zpěvy a modlitby.

§ Děti mohou získat dílky do adventní skládačky ještě ve, středu, sobotu a neděli. Nejpozději v neděli je potřeba odevzdat poskládaný obrázek v kostele.

§ V pondělí přede mší svatou bude od 17 hodin pobožnost Hledání noclehu.

§ Misijní klubko vás zve na tvořivou dílničku, která se koná v úterý 18. 12. 2018 v 17 hodin ve farní dvoraně., kde se budou vyrábět vánoční přáníčka pro nemocné z naší farnosti.

§ Ve středu je Adorační den farnosti. Nejsvětější svátost bude vystavena od 9 hodin k osobní modlitbě. Prosím, zapište se do adorační služby, aby byla jistota, že v kostele stále někdo bude adorovat. Děkuji. Od 16:30 do 17:30 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. Společná adorace bude až po mši svaté! Prosím, udělejte si čas a přijďte se pomodlit za arcidiecézi, biskupy a kněžský seminář, kteří v ten den v modlitbě myslí na nás.

§ Ve středu od 9:30 hodin a čtvrtek od 9 hodin navštíví kněz nemocné.

§ V sobotu v 7 hodin je poslední rorátní mše svatá. Zvláště zvu děti. Vezměte si lampičky. Po mši svaté jste zváni na snídani. Párky s rohlíkem tentokrát připravují tatínci.

§ V sobotu je od 9 hodin předvánoční zpovídání v Dolním Němčí. Přijďte zavčas, protože je možné, že se bude zpovídat jen do 10 hodin. Další přehled zpovídání je ve Farním listu.

§ Tento týden můžete úmysl na mši svatou a další čtvrtletí dávat vzadu do krabice.

§ Do pastorační rady farnosti jste zvolili Pavlínu Bobčíkovou, Františku Daníčkovou, Pavla Stojaspala, Aloise Michalce a Eriku Uhrovou.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 8

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel: 3 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Děti mohou získat dílky do adventní skládačky ještě ve čtvrtek a neděli. Nejpozději příští neděli je potřeba odevzdat poskládaný obrázek v kostele.

· Předvánoční zpovídání ve Slavkově a Horním Němčí je od 18 hodin. Přijďte zavčas (zvláště ve Slavkově). Jakmile 2 kněží skončí ve Slavkově, pojedou hned pomoci do Horního Němčí. Další přehled zpovídání je ve Farním listu.

· Tento týden si můžete zapsat úmysly na další čtvrtletí.

· Oblastní charita Uherský Brod děkuji za dary do potravinové sbírky. Vybralo se více jak 900 kg potravin a drogerie.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny