Nedělní ohlášky: 30/12/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Přes vánoce se vybralo při sbírkách 51 000 Kč. Další dary na kostel: 2 400 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek bude ve farní dvoraně v 19 hodin informační schůzka pro vedoucí skupinek a od 19 do 20 hodin se bude vydávat oblečení pro koledníky. V sobotu bude v 8:30 hodin mše svatá s požehnáním pro koledníky, po mši společné focení koledníků před kostelem a koledování po obci.

§ Na první pátek v měsíci začne celodenní adorace až v 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. Zpovídání bude jen půl hodiny od 16,30 hodin. V 17 hodin bude společná adorace a po mši svaté svátostné požehnání.

§ Na první sobotu bude přede mší svatou Fatimská mariánská pobožnost od 7:45 hodin.

§ Zvolení a jmenovaní členové pastorační rady farnosti: Pavlína Bobčíková, Františka Daníčková, Pavel Stojaspal, Alois Michalec, Erika Uhrová, Vladimír Stojaspal, Stanislav Kelíšek a Jarmila Vlková.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 10

Horní Němčí – oznámení:

· Na silvestra nebude mše svatá. Za uplynulý rok 2018 poděkujeme na Nový rok, kdy je mše svatá jako v neděli tedy v 9 hodin v Horním Němčí.

· Ve čtvrtek bude mše svatá jen ve Slavkově. Od 15,30 hodin bude společná adorace a pak mše svatá.

· Tříkrálová sbírka bude ve Slavkově v sobotu 5. ledna a v Horním Němčí o týden později v sobotu 12. ledna 2019.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny