TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Tuto sobotu 5. ledna 2019 se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka. Letos už je to v naší arcidiecézi 20. ročník! Od té doby už peníze ze sbírky pomohly mnoha lidem v nouzi, hlavně u nás, ale také v zahraničí. Peníze ze sbírky se rozdělují následujícím způsobem: 58 % zůstává v Charitě Uherský Brod, 22 % využije na své projekty Arcidiecézní charita Olomouc, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky. Výtěžek z letošního ročníku plánuje Charita Uherský Brod využit na přímou finanční pomoc lidem v nouzi a na budování zázemí pro 4 sociální služby, které sídlí v Uherském Brodě (Terénní pečovatelskou službu, Sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Terapeutickou dílnu a Odborné sociální – dluhové poradenství).

Sbírka nemá rozměr jen finanční pomoci. Je to také skvělá příležitost jak připomenout svým sousedům skutečný rozměr Vánoc – narození Ježíše Krista, který se narodil pro každého z nás. Proto se za to můžeme modlit následující modlitbu.

Duchu svatý, Pane a Dárce života, tobě svěřujeme putování koledníků, ulicemi naší obce a prosíme, dej, aby tato příležitost podílet se na společném dobru a pomoci potřebným skrze Tříkrálovou sbírku, byla pro všechny zúčastněné cestou k poznání Boha mezi námi a jeho milosrdné lásky, která se nám nabízí v Ježíši Kristu, našem Spasiteli. Panno Maria, Matko živoucího evangelia, prameni radosti pro maličké, oroduj za nás a všechny obyvatele této obce. Amen. Aleluja.

Informace pro koledníky a vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky

Ve čtvrtek 3. 1. 2019 bude ve farní dvoraně v 19 hodin informační schůzka pro vedoucí skupinek a od 19 do 20 hodin se bude vydávat oblečení pro koledníky. Pokud se z nějakého důvodu nebudete moci dostavit na schůzku či výdej obleků, zavolejte nebo napište Martině Smetanové – tříkrálové koodinátorce.

V sobotu 5. 1. 2019 bude v 8:30 hodin mše svatá s požehnáním pro koledníky, po mši společné focení koledníků před kostelem a koledování po obci.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny