Nedělní ohlášky: 6/1/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Štěpáni darovali na kostel 1 700 Kč. Dary Janů: 2 300 Kč. Mládež darovala: 9 300 Kč. Další dary na kostel 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Při Tříkrálové sbírce v Dolním Němčí se vybralo 94 616 Kč a 10 Euro. Děkujeme všem, kteří se obětavě zapojili a pomohli tak dobré věci.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve středu opět začínají mše svaté pro děti. Na tuto středu zvu především děti 1. – 3. třídy. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička.

§ Misijní Klubko a Místní knihovna Vás zvou na promítání misijního dokumentu z prostředí dětí na ulicích Filipínské Rugby – Hra o život a besedu s tvůrci filmu. Beseda s projekcí se koná ve čtvrtek 10. ledna v 17 hodin v prostorách Místní knihovny.

§ Nová pastorační rada bude liturgicky uvedena do služby příští neděli 13. ledna při mši svaté v 10,30 hodin.

§ Centrum pro rodinu děkanátu Uherský Brod vyhlašuje u příležitosti konání Tříkrálové sbírky výtvarnou soutěž Nakresli tři krále. Podrobnější informace najdete ve farním listu.

§ 12. Farní ples se koná v sobotu 26. ledna 2018 od 19:30 hodin. Prodej vstupenek a místenek bude zahájen 13. ledna v sakristii kostela sv. Filipa a Jakuba v Dolním Němčí. Obracíme se na vás s prosbou o tombolu, kterou můžete přinášet na faru nebo do sakristie. Prosíme, abyste tombolu označili jménem. Děkujeme.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 11

Horní Němčí – oznámení:

· Misijní Klubko a Místní knihovna Dolní Němčí Vás zvou na promítání misijního dokumentu z prostředí dětí na ulicích Filipínské Rugby – Hra o život a besedu s tvůrci filmu. Beseda s projekcí se koná ve čtvrtek 10. ledna v 17 hodin v prostorách Místní knihovny.

· Centrum pro rodinu děkanátu Uherský Brod vyhlašuje u příležitosti konání Tříkrálové sbírky výtvarnou soutěž Nakresli tři krále. Podrobnější informace najdete ve farním listu.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny