Nedělní ohlášky: 13/1/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne ve 14 hodin je Fatimská mariánská pobožnost v kostele.

§ Ve středu je mše svaté pro děti. Na tuto středu zvu především děti 4. – 6. třídy.

§ Bude se připravovat rozpis lektorské služby pro nedělní bohoslužby. Pokud jste absolvovali děkanátní kurz pro lektory a nejste zapsáni v seznamu ve Farním listu, přineste, prosím, do příští neděle své osvědčení o kurzu na faru. Kdo lektorský kurz nemáte a chtěli byste se do této pravidelné služby zapojit, přihlaste se knězi.

§ Ve Farním listu jsou podrobné informace k velké zahraniční farní pouti do Říma.

§ Dnes se začínají prodávat vstupenky na Farní ples.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 12

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Protože je v úterý pohřeb a na čtvrteční mši nebyl úmysl, nebude v Horním Němčí ve čtvrtek večerní mše svatá.

· Ve Farním listu jsou podrobné informace k velké zahraniční farní pouti do Říma.

· Dnes se začali prodávat vstupenky na Farní ples v Dolním Němčí.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny