Velká zahraniční farní pouť do Říma

Cestovní kancelář Veligradtour nám nabízí na červen velkou pouť do Říma. Od soboty 22. 6. do čtvrtka 27. 6. 2019. Cena: 8 500 Kč + 50 Euro. Vzhledem k tomu, že by bylo ubytování v domě Velehrad (velmi blízko baziliky sv. Petra), je tato nabídka velmi zajímavá. Proto bychom letos nejeli na jinou velkou farní pouť. Snad se z naší farnosti dá dohromady větší skupina, aby to byla naše zahraniční farní pouť. Proto vás prosím, abyste do konce ledna na faře nahlásili, že máte vážný zájem se pouti zúčastnit. A pak se rozhodne, co dál. Díky.

1. den: odjezd v odpoledních hodinách z Uh. Hradiště.

2. den: ráno příjezd do Říma, ihned na ubytování v poutním domě Velehrad, krátký odpočinek a poté prohlídka Vatikánu – bazilika sv. Petra, krypty pod bazilikou, náměstí sv. Petra, Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí, ubytování, nocleh

3. den: snídaně, poté následuje procházka antickym Římem, kolem Andělského hradu na Piazza Navona, kouzelné náměstí fontán, do nejzachovalejší antické památky světa Pantheonu, fontána di Trevi, přes náměstí Piazza Venezia na Forum Romanum a ke Koloseu, odjezd metrem na ubytování.

4. den: snídaně, odjedeme metrem k bazilice sv. Pavla za hradbami, jeden z nejkrásnějších papežských chrámů Říma, uvidíme Tiberský ostrov – nejstarší mosty přes Tiberu, největš cirk – Circo Massimo, v bazilika St. Maria in Cosmedin, můžete vložit ruku do Úst pravdy, odpočineme na Španělských schodech na Piazza di Spagna, projdeme se i rušnou ulicí Via del Corso, odjezd na ubytování, nocleh

5. den: snídaně, odjedeme metrem na procházku křesťanským Římem – navštívíme baziliku sv. Jana v Lateráně, baziliku sv. Kříže Jeruzalémského, Svaté schody, Bazilika sv. Klementa s hrobem sv. Cyrila, kde se pomodlíme k moravskému patronovi, zakončíme v bazilice Panny Marie Sněžné, odjezd na ubytování. Noční jízda přes Itálii, Rakousko.

6. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu luxusním zájezdovým autokarem Man Lions ČSAD Uh.Hradiště, 3x ubytování se snídaní v poutním dome Velehrad v Římě ve dvou a třílůžkových pokojích, ubytování je velmi kvalitní, hotelového typu, v centru Říma v blízkosti Vatikánu, služby průvodce CK, zákonné pojištění CK, komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu.

Cena nezahrnuje: vstup do Vatikánských muzeí, jízdenky na městskou dopravu a metro, vstup na kopuli chrámu sv. Petra, Koloseum a Forum Romanum, vstupy a jízdné cca 50 EUR, večeře v poutním domě Velehrad 12.50 EUR na osobu a den dle zájmu.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny