Nedělní ohlášky: 20/1/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Obyvatelé charitního domu darovali na novou křížovou cestu do kaple 8 830 Kč. Dar na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku!

§ Misijní klubko zve všechny holky a kluky, malé i velké na Misijní karneval, který bude toto úterý v 17 hodin ve farní dvoraně. Více ve farním listu.

§ Rok se svatými: Ve středu začíná novéna ke sv. Janu Boskovi.

§ Ve středu je mše svaté pro děti. Zvláště zvu 7. – 9. třídu.

§ Prosím lektory, kteří prošli děkanátním lektorským kurzem, i ty, kteří se nahlásili do pravidelné služby čtení Božího slova při nedělní mši svaté, aby přišli tento čtvrtek v 18,30 hodin na krátkou domluvu na faru. Díky.

§ Již tuto sobotu od 19,30 hodin je v kulturním domě Farní ples. Stále jsou volné místenky do sálu i přísálí, které si můžete koupit v sakristii nebo na faře. Prosíme o dary do tomboly, které přinášejte na faru do středy večera. V pátek v 17 hodin se bude připravovat a zdobit sál. Kdo můžete přijít, prosíme o pomoc. Děkujeme.

§ Boženy vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ Na velkou farní pouť do Říma je přihlášeno 26 poutníků. Dá-li Pán, tak se v neděli 23. 6. večer zúčastníme eucharistického průvodu s papežem, protože Boží Tělo budou v Římě slavit až v neděli.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

· Příští neděli se opět bude losovat z nedělních obrázků, které děti dostávají.

· Již tuto sobotu od 19,30 hodin je v kulturním domě v Dolním Němčí Farní ples.

· Na velkou farní pouť do Říma je přihlášeno 26 poutníků. Dá-li Pán, tak se v neděli 23. 6. večer zúčastníme eucharistického průvodu s papežem, protože Boží Tělo budou v Římě slavit až v neděli.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny