Nedělní ohlášky: 27/1/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 14 200 Kč. Dar 1 000 Kč na renovaci křížové cesty. Pán Bůh zaplať!

§ Rok se svatými: Ve středu na začátku mše svaté se pomodlíme ke sv. Janu Boskovi.

§ V úterý v 17 hodin je misijní klubko. Ve středu je mše svaté pro děti. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička.

§ Bruslení pro tříkrálové koledníčky a dobrovolníky je v pátek 1. 2. 2019 od 11 hodin do 12:30 hodin na zimním stadionu v Uherském Brodě. Vstup zdarma.

§ Na nástěnce najdete rozpis lektorů na nedělní mše svaté (2. čtení). Pokud budete mít v neděli úmysl mše svaté a budete chtít, aby někdo z vaší rodiny četl 1. čtení a přímluvy, přijďte nejpozději 15 minut přede mší svatou do sakristie, abyste se domluvili na podrobnostech.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 14

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka: 5 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Bruslení pro tříkrálové koledníčky a dobrovolníky je v pátek 1. 2. 2019 od 11 hodin do 12:30 hodin na zimním stadionu v Uherském Brodě. Vstup zdarma.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny