Nedělní ohlášky: 3/2/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar 2 000 Kč na renovaci křížové cesty. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je misijní klubko. Ve středu je mše svaté pro děti (Zvláště zvu děti 1. a 2. třídy). Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička.

§ Ve středu a pátek kněz od 9 hodin navštíví nemocné.

§ Ve čtvrtek v 19 hodin je setkání pastorační farní rady na faře.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 15

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny