Nedělní ohlášky: 10/2/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Výtěžek plesu na opravy kostela: 48 400 Kč. Nemocní darovali na opravy kostela: 8 800 Kč. Boženy darovali 4 400 Kč. Obyvatelé charitního domu darovali na novou křížovou cestu do kaple 11 900 Kč. Mužský pěvecký sbor daroval na kostel 500 Kč. Dary 3 000 Kč na renovaci křížové cesty v kostele. Další dary: 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí je světový den nemocných. Přede mší svatou bude od 16:45 hodin pobožnost k Panně Marii Lurdské. Společné udělení svátosti nemocných nebude nyní, ale je předběžně naplánováno na pondělí 13. května, v den památky Panny Marie Fatimské.

§ V úterý v 17 hodin je misijní klubko. Ve středu v 16,30 hodin je scholička, která potom bude zpívat při mši svaté, na kterou jsou zvané i další děti.

§ V tomto týdnu prožijeme Národní týden manželství. Akce v Uherském Brodě najdete na plakátku v kostele. Jelikož je velmi důležité společně trávit čas, rádi bychom pozvali mladé manžele na společné setkání v pátek 15. 2. v 19 hodin do farní dvorany v Dolním Němčí. Těšit se můžete na přátelské posezení, povídání, společnou aktivitu.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 16

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny