Nedělní ohlášky: 3/3/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka Svatopetrský haléř: 16 500 Kč. Dechová hudba Dolněmčanka darovala na kostel 1 000 Kč. Ročník 1933 daroval 500 Kč. Ostatní dary: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička.

§ Popeleční středa je den přísného půstu. Půst od masa a pouze jednodenní nasycení. Při mši svaté bude udělován popelec. (Popelec bude dáván i v neděli při mši svaté v 10,30 hodin.) Tento týden se bude zpovídat v pondělí a sobotu přede mší svatou.

§ Křížová cesta bude v pátek v 17 hodin a v neděli ve 14 hodin.

§ Postní aktivity: Postní kapky, Postní almužna – viz. farní list

§ NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ NA VELEHRAD – z pátku na sobotu – viz. farní list

§ Josefové vybírají na mši svatou a kostel v sakristii.

§ Milí farníci ještě pořád je potřeba hodně rukou při přípravě naší misijní cukrárny, proto se i dál můžete hlásit jak na pečení zákusků nebo pomoc. Děkujeme.

§ Moravsko-slezská křesťanská akademie všechny srdečně zve na přednášku starozákonního exegety, překladatele a ředitele Českého katolického biblického díla P. Petra Chalupy, která se uskuteční v sále Římskokatolické farnosti Uherský Brod ve středu 13. března od 19 hodin. Název přednášky je NENÍ BIBLE JAKO BIBLE – PŘEHLED DOSTUPNÝCH BIBLÍ. Během přednášky bude možnost zakoupit si novou Bibli.

§ V sobotu 16. 3. 2019 bude v Uherském Brodě na faře duchovní obnova pro mladé na téma „Kdo nebo co pro mě znamená Bůh?“.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 1

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka Svatopetrský haléř: 5 500 Kč. Dary na kostel: 2 500 Kč. Na kapli: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Pán Bůh zaplať všem brigádníkům, kteří se podíleli na kácení tují u kostela.

§ Popeleční středa je den přísného půstu. Půst od masa a pouze jednodenní nasycení. Při mši svaté bude udělován popelec. (Popelec bude dáván i v neděli při mši svaté.)

§ Křížová cesta bude v neděli v 8,30 hodin.

§ Postní aktivity: Postní kapky, Postní almužna – viz. farní list

§ NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ NA VELEHRAD – z pátku na sobotu – viz. farní list

§ Moravsko-slezská křesťanská akademie všechny srdečně zve na přednášku starozákonního exegety, překladatele a ředitele Českého katolického biblického díla P. Petra Chalupy, která se uskuteční v sále Římskokatolické farnosti Uherský Brod ve středu 13. března od 19 hodin. Název přednášky je NENÍ BIBLE JAKO BIBLE – PŘEHLED DOSTUPNÝCH BIBLÍ. Během přednášky bude možnost zakoupit si novou Bibli.

§ V sobotu 16. 3. 2019 bude v Uherském Brodě na faře duchovní obnova pro mladé na téma „Kdo nebo co pro mě znamená Bůh?“.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny