Nedělní ohlášky: 10/3/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Františky darovaly na kostel 3 100 Kč. Dary na renovaci křížové cesty: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Křížové cesty budou: dnes ve 14 hodin, středa a pátek v 17 hodin

§ V úterý v 17 hodin je tvoření pro misijní jarmark ve farní dvoraně. Ve středu křížovou cestu povedou třeťáci a jejich rodiče. Mše svatá je pak zvláště pro děti. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička.

§ Ve čtvrtek v 19 hodin je setkání pastorační rady na faře.

§ V neděli jste zváni na Netradiční misijní cukrárnu od 14 do 17 hodin.

§ V tomto týdnu se zapisují úmysly živých jubilantů. Informace k zapisování úmyslů najdete ve farním listu.

§ V pondělí 25. března je v Napajedlích pout za úctu k počatému životu a nenarozené děti. Přes děkanát pojede autobus. Odjezd z Dolního Němčí ze zastávky u družstva je v 16:15 hodin. Cena 130 Kč. Zapsat se můžete do příští neděle 17. března vzadu v kostele.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 2

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V neděli jste zváni na Netradiční misijní cukrárnu od 14 do 17 hodin do kulturního domu v Dolním Němčí.

§ V tomto týdnu se zapisují úmysly živých jubilantů.

§ V pondělí 25. března je v Napajedlích pouť za úctu k počatému životu a nenarozené děti. Přes děkanát pojede autobus. Autobus jede ze Strání, proto by byl odjezd ze Slavkova ze zastávky na hlavní křižovatce v 16:10 hodin. Cena za autobus 130 Kč. Zapsat se můžete do příští neděle 17. března vzadu v kostele.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny