Nedělní ohlášky: 28/4/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1955 daroval na kostel 1 000 Kč. Dar na renovaci křížové cesty: 1 000 Kč. Další dary: 4 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý nebude Misijní klubko. Ve čtvrtek setkání scholičky je již v 16,30 hodin.

§ Ve středu 1. května je v naší farnosti slavnost Výročí posvěcení kostela. V 8:30 hodin bude první májová pobožnost a v 9 hodin mše svatá. Hlavní celebrant bude dominikán z Uherského Brodu P. Jan Rajlich. Večer v 18 hodin jste srdečně zváni na varhanní koncert.

§ Na první pátek bude vystavena Nejsvětější svátost v 10 hodin. Prosím zapište se do adorační služby vzadu v kostele. V 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace a svátostné požehnání. A po mši svaté bude krátká májová pobožnost.

§ Hodovou mši svatou v neděli v 10,30 hodin bude sloužit P. Josef Janek, farář z Hluku.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 9

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Ve středu 1. května je v Dolním Němčí v 18 hodin varhanní koncert. Vstupné dobrovolné. Jste srdečně zváni.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny