Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 15 700 Kč. Další dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať také za dary, které dáváte vzadu do pokladničky na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky.

§ V úterý v 18 hodin bude pobožnost za příznivé počasí a úrodu s procesím do polí a u kaple sv. Anny bude májová pobožnost. Sejdeme u kříže na dolním konci.

§ Rok se svatými – ve středu si připomene sv. Zdislavu a večerní mše svatá bude ze slavnosti Nanebevstoupení Páně.

§ V pátek začíná novéna před slavností Seslání Ducha svatého.

§ V sobotu od 14 hodin je Dětský den u hasičky.

§ V sobotu 15. června je děkanátní pouť na Velehradě. Vzadu se zapisujte na autobus. Pokud bude alespoň 20 poutníků, autobus pojede.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 10 150 Kč. Pán Bůh zaplať také za dary, které dnes dáváte vzadu do pokladničky na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu.

§ V sobotu 15. června je děkanátní pouť na Velehradě. Vzadu se zapisujte na autobus. Pokud bude alespoň 20 poutníků z obou farností, autobus pojede.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.