Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka pomoci křesťanům na blízkém východě: 7 200 Kč. Další dary: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Od zítřka se budou zapisovat úmysly jubilantů na další čtvrtletí.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky.

§ Rok se svatými – ve středu začíná novéna ke sv. Antonínovi.

§ Na první pátek v měsíci bude osobní adorace od 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. V 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin bude společná adorace.

§ Příští neděli je arcidiecézní sbírka na církevní školy.

§ Antonínové a Antónie vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ Příští neděli při mši svaté v 10,30 hodin budou farnosti představeni biřmovanci, kteří se přihlásili k roční přípravě na přijetí této svátosti. Budeme jim vyprošovat pomoc Ducha svatého.

§ V sobotu 15. června je děkanátní pouť na Velehradě. Do příští neděle se zapisujte na autobus.

§ Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili do Dětského dne.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 14

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka pomoci křesťanům na blízkém východě: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Od tohoto týdne se budou zapisovat úmysly jubilantů na další čtvrtletí.

§ Příští neděli je arcidiecézní sbírka na církevní školy.

§ V sobotu 15. června je děkanátní pouť na Velehradě. Do příští neděle se zapisujte na autobus.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.