Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku na církevní školy.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky.

§ Rok se svatými – ve středu večer si připomeneme sv. Antonína.

§ Ve čtvrtek a pátek kněz navštíví nemocné (možnost přijmout svátost nemocných).

§ Na děkanátní pouť na Velehrad autobus nepojede! Jeďte osobními auty.

§ V neděli bude měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Antonínové a Antónie vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ Opět se můžete zapisovat do seznamu putování sochy Panny Marie Fatimské.

§ Protože se jede na farní pouť do Říma, bude letos slavnost Božího Těla výjimečně ve středu 19. 6. večer.

§ Ve středu 12. června se uskuteční od 19 hodin na faře v Uherském Brodě přednáška Jany Jeklové s názvem „Janča v Keni“.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 15

Horní Němčí – oznámení:

· Rodiče prvokomunikantů darovali na kostel 3 600 Kč. Další dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Ke konci školního roku zveme děti tento pátek na malou procházku a opékání špekáčků. Sraz je v 17 hodin u fary.

· Na děkanátní pouť na Velehrad autobus nepojede! Jeďte osobními auty.

· V neděli bude měsíční sbírka na opravy kostela.

· Slavnost Božího Těla bude příští čtvrtek 20. 6. večer.

· Ve středu 12. června se uskuteční od 19 hodin na faře v Uherském Brodě přednáška Jany Jeklové s názvem „Janča v Keni“.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.