Nedělní ohlášky: 23/6/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 17 600 Kč. Ročník 1989 daroval na kostel 1 700 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude adorace od 13 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin společná adorace. (Na první pátek v červenci – slavnost sv. Cyrila a Metoděje – celodenní adorace nebude.)

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 17

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka: 4 000 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji všem, kteří připravili oltáře na Boží Tělo a těm, kteří pomohli s průběhem slavnosti.

· Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hodin v Horním Němčí (P. Antonín Bachan) z páteční slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

· Příští neděli bude hodová mše svatá až v 10 hodin.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny