Nedělní ohlášky: 28/7/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar 1 000 Kč na renovaci křížové cesty. Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek je první pátek v měsíci. Nejsvětější svátost bude vystavena v 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. V 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace a pak mše svatá.

§ Na první sobotu bude ráno v 6,45 hodin Fatimská mariánská pobožnost a v 7,30 hodin mše svatá.

§ Příští neděli bude jen ranní mše svatá. Autobus na sv. Antonínek pojede ve 14 hodin ze zastávky od nákupního střediska. Není třeba se nikde zapisovat.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 4

Horní Němčí – oznámení:

· Anny z Horního Němčí darovali na kostel 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V týdnu bude mše svatá jen ve čtvrtek v 18 hodin v Horním Němčí. Úmysl je zatím volný.

· Příští neděli v 15 hodin je farní pouť na sv. Antonínku.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny