Nedělní ohlášky: 18/8/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ludvíci darovali na kostel 2 200 Kč. Ročník 1944 daroval 1 000 Kč. Dar 1 000 Kč na renovaci křížové cesty. Další dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek je modlitební procesí ze Starého Města na Velehrad. Program je ve Farním listu.

§ Příští neděli při ranní i hrubé mši svaté (vždy na konci) bude farní „referendum“ o sochách na schodišti.

§ V neděli 1. 9. 2019 (na začátku školního roku) v 10,30 hodin bude mše svatá za děti, rodiče a učitele. Děti přijmou požehnání a rád požehnám také aktovky (především prvňáčků).

§ Milí farníci, v úterý 3. září 2019 pojedeme s naší farností na Svatý Hostýn. Pojedou 2 autobusy. Zapisujte se vždy po mši svaté v sakristii. Cena za osobu je 200 Kč, platí se při zápisu. Odjezd bude od zastávky u fary ve 12:00 hodin. Autobusy vyjedou na Svatém Hostýně nad zatáčku – asi 60 metrů od baziliky (tak jako loni).

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 5

Horní Němčí – oznámení:

§ V pátek je modlitební procesí ze Starého Města na Velehrad. Program je ve Farním listu.

§ V neděli 1. 9. 2019 (na začátku školního roku) bude mše svatá za děti, rodiče a učitele. Děti přijmou požehnání a rád požehnám také aktovky (především prvňáčků).

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny