Nedělní ohlášky: 25/8/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka 17 450 Kč. Ročník 1955 daroval na kostel 1000 Kč. Ročník 1934 daroval 500 Kč. Dary 2 000 Kč na renovaci křížové cesty. Další dar: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli v 10,30 hodin bude mše svatá za děti, rodiče a učitele. Děti přijmou požehnání a rád požehnám také aktovky (především prvňáčků).

§ Od září bude v Uherském Brodě nedělní večerní mše svatá ve farním kostele. Změna je spojena s příchodem řeholních sester do kláštera.

§ Přihlášky do náboženství jsou vzadu v kostele. Vyplněné přihlášky dávejte do schránky na faře. Přesný rozvrh náboženství se bude domlouvat tento týden.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 8

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka 5 900 Kč. Velký dar 50 000 Kč na opravy kostela. Další dary: 3 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli při mši svaté poděkujeme za letošní úrodu.

§ Od září bude v Uherském Brodě nedělní večerní mše svatá ve farním kostele. Změna je spojena s příchodem řeholních sester do kláštera.

§ Mše svatá na začátku školního roku bude v neděli 8. 9. 2019.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny