Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka 20 800 Kč. Dary na kostel: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Sobotní (28. 9.) biblickou hodinu v 18,30 hodin nabízím i pro farníky. Přihlaste se knězi osobně, telefonicky nebo SMSkou.

§ Příští víkend (27. – 29. 9.) bude Třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté, v sobotu a neděli ve 14 hodin.

§ BIŘMOVANCI – Biblická hodina – Příprava na neděli – pátek 19,30 a sobota 18,30. Katecheze – Bible je živé Boží slovo – neděle 10,30

§ Chrámový sbor oznamuje, že zkouška sboru bude výjimečně v pátek 27.9.2019 v 17.45 hodin na faře.

§ Lístky na úmysly mše svaté na poslední čtvrtletí roku 2019 jsou vzadu v kostele a můžete je dávat do připravené krabice.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 12

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka 5 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V sobotu na slavnost sv. Václava bude mše svatá v Horním Němčí v 9 hodin.

· Zapisují se úmysly mše svaté na poslední čtvrtletí letošního roku. Pokud přinesete úmysl napsaný na lístku, připište i vaše jméno a mobil pro případnou pozdější domluvu. Děkuji.

· BIŘMOVANCI – Biblická hodina – Příprava na neděli – pátek 19,30 a sobota 18,30. Katecheze – Bible je živé Boží slovo – neděle

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.