Dolní Němčí – oznámení:

§ Františci vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ V úterý začíná nejen měsíc růžence ale letos také mimořádný misijní měsíc. Více v modlitbách budeme prosit na misijní dílo církve i každého z nás. Úvahy na každý den máte vzadu v kostele a přede mší svatou se modlete misijní modlitbu, která bude v lavicích. Vezměte si ji také domů.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a zvu především 1. a 2. třídu.

§ Protože je v pátek svatba, bude adorace dopoledne od 8 do 11 hodin a přede mší svatou od 17 hodin. Prosím zapište se do adorační služby. V 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin společná adorace.

§ V sobotu není ranní mše svatá.

§ Biřmovanci: V pátek v 19,30 hodin je biblická hodina a v sobotu je modlitební program Noc s Marii v klášterní kostele v Brodě v rámci Růžencové pouti.

§ Příští neděli bude pouze ranní mše svatá v 7,30 hodin. Druhá mše svatá s nedělní platností bude v sobotu večer v 18,30 hodin. Místo hrubé mše jste zvaní do Uherského Brodu na Růžencovou pouť. Mši bude sloužit otce arcibiskup. Autobus pojede v 9,15 hodin od nákupního střediska. Kdo můžete, jeďte v kroji, ale autobus je k dispozici pro všechny farníky.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

· Jeden dárce věnoval na kostel velký dar ve výši 50 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Biřmovanci: V pátek v 19,30 hodin je biblická hodina a v sobotu je modlitební program Noc s Marii v klášterní kostele v Brodě v rámci Růžencové pouti.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.