Dolní Němčí – oznámení:

§ Zítra je mše svatá pouze ráno v 7,30 hodin. Autobus na Růžencovou pouť odjíždí v 9,15 hodin ze zastávky u obchodu.

§ Františci darovali na kostel 3 900 Kč. Další dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ Manželé Radek a Ludmila Kadlčkovi (Formika) darovali 250 000 Kč na sochu sv. Anny, která bude na hlavním schodišti před kostelem. Upřímné Pán Bůh zaplať za tak velký dar.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a zvu především 3. třídu.

§ Můžete se přihlásit knězi na sobotní biblickou hodinu v 18,30 hodin na faře.

§ V neděli 13. 10. v 15 hodin v kulturním domě bude loutková pohádka pro děti od 3 let – Malý člověk jménem Ngali – Člověk nepotřebuje velké tělo, aby dokázal to, co chce … Vstupné 50 Kč. Výtěžek bude věnován projektu Naše děti v Kongu farní charity Kralupy nad Vltavou.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 14

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Stolní děkanátní kalendář bude v naší farnosti k dispozici během října.

· Na pouť do Křtin, kterou pořádá farnost Uherský Brod v sobotu 19. října, jsou stále ještě volná místa. Přihlašování je v prodejně Gloria. Všechny informace jsou na plakátku.

· Cestovní kancelář Veligratour nabízí volná místa na národní pouť do Říma v termínu 9. – 14. listopadu 2019. Bližší informace jsou na nástěnce. Hlásit se můžete na Veligradtour nejpozději do 15. 10. 2019.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.