Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1934 daroval na kostel 500 Kč. Další dar: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a zvu především 4. – 6. třídu.

§ Příští neděli světový den misií. Při mši svaté bude národní sbírka na misie. Odpoledne od 14 hodin bude jubilejní 10. Netradiční misijní cukrárna.

§ Biřmovanci: pátek 19,30 hodin – biblická hodina a neděle další katecheze

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 15

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať

· Příští neděli je světový den misií. Při mši svaté bude národní sbírka na misie a odpoledne od 14 hodin jste zváni do jubilejní 10. Netradiční misijní cukrárny do kulturního domu. Přijede také národní ředitel papežských misijních děl a k poslechu bude hrát dechová hudba Dolněmčanka.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.