Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1935 daroval na kostel 1 000 Kč. Dary 21 000 Kč na renovaci křížové cesty. Další dary: 6 000 Kč. Pán Bůh zaplať

§ Od pondělí budou v sakristii k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a zvu především 7. – 9. třídu.

§ Příští neděli je kněžský misijní den. Kněží v děkanátu se vystřídají ve farnostech. Do naší farnosti přijede P. Stanislav Matyáš ze Strání.

§ Rodina Stojaspalova, Komenského 245, vybírá fotografie na dušičková tabla. 2 ks fotografií nejlépe o rozměru 10×15 cm a 70 Kč přineste nejpozději do středy 30. října.

§ Biřmovanci: pátek 19,30 hodin – biblická hodina.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 16

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať

· Tento týden budou v sakristii k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

· Příští neděli je kněžský misijní den. Kněží v děkanátu se vystřídají ve farnostech. Do naší farnosti přijede P. Stanislav Matyáš ze Strání.

· Zveme tříkrálové koledníčky na promítání do kina Máj v Uherském Brodě ve středu 30. 10. 2019 v 15 hodin.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.