Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary nemocných na kostel: 9 500 Kč. Anežky darovaly 2 800 Kč. Ročník 1940 daroval 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať

§ Ve středu 13. 11. je v 16,45 hodin Fatimská mariánská pobožnost a mše svatá je pro děti (zvláště zvu 3. třídu).

§ Aktivity pro biřmovance následující týden: V pátek v 19 hodin biblická hodina na faře a příští neděli katecheze při mši svaté v 10,30 hodin.

§ 22. – 23. listopadu by se měla v Uherském Brodě konat duchovní obnova pro mládež s P. Markem Orko Váchou. Ale zatím je přihlášeno málo účastníků. Pokud by do 15. listopadu nebylo přihlášených více jak 20, tak se obnova nebude konat, a to by byla velká škoda. Proto povzbuďte ve svých rodinách své mladé, aby se obnovy zúčastnili.

§ A ještě jedna akce pro mladé: Animátoři Uherskobrodského děkanátu zvou mladé na Církevní Silvestr v sobotu 30.11.2019 na Orlovně v Nivnici.

§ Misijní klubko se chce zapojit do projektu charity – Vánoční balíček pro Ukrajinu. Pomoci můžete i vy. Více ve Farním listu.

§ V sakristii jsou ještě k dispozici stolní děkanátní kalendáře na rok 2020.

§ Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na další setkání v Předškoličce.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 1

Do vánočních svátků zbývá měsíc a půl. Co kdybychom si vzali za své zajímavý slogan: V listopadu NAKUPování a v prosinci ADVENTování.

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.