Letos budou roráty opět i ve všední dny (beze mše svaté). Spolu se sestrami Boromejkami, které nazpívaly tradiční roráty (na každý den 10 krátkých adventních zpěvů). Pokud chcete začít den skutečně adventně, tak vás zvu vždy v 7 hodin do kostela. V 6:50 hodin se rozezní zvony a budou vás provázet na cestě do kostela. Adventní zpěvy si budeme pouštět do reproduktorů, ale zpěvníčky s texty i notami budete mít k dispozici, abyste se mohli přidat. Mezi jednotlivými zpěvy se budeme modlit modlitby (Anděl Páně, desátek růžence, Magnifikat, atd.), číst z Bible (žalmy a evangelium) a nebude chybět ani krátké adventní zamyšlení. Budeme začínat tak brzy proto, abychom skutečně do kostela přicházeli ještě za tmy a odcházeli po rozednění.

RORÁTY DOMA

Kdo se nemůže zúčastnit rorátů přímo v kostele, může se je modlit a poslechnout na jednoduché webové stránce www.roraty.jednoduse.cz, kterou si můžete stáhnout i jako mobilní aplikaci na Google Play (název RORÁTY).

RORÁTY S DĚTMI

Tradiční rorátní mše svaté s dětmi budou i letos v soboty 7., 14. a 21. prosince vždy v 7 hodin. Po mši svaté jsou děti zvané na snídani do farní dvorany. Ve středu večer v adventu nebude mše svatá zvláště pro děti, proto děti ve středu zvu na roráty v kostele v 7 hodin. Po adventním zpěvu a modlitbě Anděl Páně (asi 5 minut) půjdou děti na faru, kde bude pro ně připravená snídaně a pak půjdou do školy. Děti, udělejte Ježíši radost, ve středu a sobotu vstaňte o trošku dříve a přijďte do kostela. Papírové lampičky na složení si můžete vyzvednout na faře.

HVĚZDY NAD BETLÉMEM

Vzadu v kostele u velkého kříže je nástěnka s prázdnými jesličkami, nad kterými svítí hvězdy. No, zatím jsou schované za mraky, ale každou neděli (10,30 hodin), středu a sobotu (7 hodin) jeden mrak „odfoukneme“ a hvězdy nám prozradí jednu velkou krásnou pravdu o Bohu.

SETKÁNÍ SE SVATÝM MIKULÁŠEM

V pátek 6. 12. je památka sv. Mikuláše, který je oblíbený především u dětí. Děti, přijďte na večerní mši svatou a pevně věřím, že se s tímto světcem setkáme. 😊

MODLITBY ZA RODINY FARNOSTI A PUTOVÁNÍ OBRAZU SVATÉ RODINY

I letos bude po rodinách putovat obraz Svaté Rodiny. Každou adventní neděli v 10 hodin se před tímto obrazem budeme modlit za rodiny naší farnosti. Pak si obraz budete předávat během týdne z rodiny do rodiny. Rozpis je vzadu v kostele a stále jsou tam volné dny, do kterých se můžete zapsat.

HLEDÁNÍ NOCLEHU, NEMOCNÍ, ZPOVÍDÁNÍ

Tradiční pobožnost s obrazem Hledání noclehu je naplánována na středu 18. 12. Ve čtvrtek a pátek 19. a 20. 12. kněz navštíví nemocné. Předvánoční zpovídání bude v sobotu 21. 12. 2019 od 9 hodin.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.