Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 19 600 Kč. Dar 1 000 Kč na renovaci křížové cesty. Další dary: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať

§ Advent v Dolním Němčí – více ve Farním listu

§ Na první pátek bude adorace od 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. Od 16 hodin se bude zpovídat. V 17 hodin následuje společná adorace a svátostné požehnání a v 17,30 hodin bude mše svatá s dětmi (sv. Mikuláš).

§ Dnes v neděli 1. prosince v 17 hodin se bude na faře v Uherském Brodě promítat film V dobrém i zlém. Všichni jste srdečně zváni.

§ Tento týden se zapisují úmysly na mši svatou živých jubilantů na první čtvrtletí (leden – březen) roku 2020.

§ BIŘMOVANCI neděle – 8/12 – katecheze při mši

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 4

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka: 6 700 Kč. Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať

· Tento týden není mše svatá ve Slavkově.

· Dnes v neděli 1. prosince v 17 hodin se bude na faře v Uherském Brodě promítat film V dobrém i zlém. Všichni jste srdečně zváni.

· Tento týden se zapisují úmysly na mši svatou živých jubilantů na první čtvrtletí (leden – březen) roku 2020.

· BIŘMOVANCI neděle – 8/12 – katecheze při mši

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.