Nedělní ohlášky: 8/12/2019

Dolní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel 5 500 Kč. Pán Bůh zaplať

· Středa – 7 hodin – roráty s dětmi a snídaně na faře. Sobota – 7 hodin – rorátní mše svatá s dětmi a snídaně ve farní dvoraně.

· Ve středu není večerní mše svatá.

· Charita Uherský Brod vyhlašuje adventní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Pracovníci charity budou v naší obci potraviny vybírat ve čtvrtek 12. 12. 2019 v 17:15 – 17:25 hodin na parkovišti před Jednotou. Takto vybrané potraviny stále pomáhají lidem v nouzi z našeho regionu. Předem moc děkujeme.

· V pátek 13. 12. bude přede mší svatou od 16:45 hodin Fatimská mariánská pobožnost.

· Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.

· Tento týden můžete vzadu v kostele dávat své úmysly na mši svatou na první čtvrtletí (leden – březen) roku 2020.

· Fotky z dušičkového tabla si můžete vyzvednout zpět u Stojaspalů.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 5

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať

· Charita Uherský Brod vyhlašuje adventní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Pracovníci charity budou v naší obci potraviny vybírat ve čtvrtek 12. 12. 2019 v Horním Němčí v 16:45 – 16:55 hodin u kostela a ve Slavkově v 17:00 – 17:10 u obchodu Hruška. Takto vybrané potraviny stále pomáhají lidem v nouzi z našeho regionu. Předem moc děkujeme.

· Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.

· Tento týden můžete přinášet své úmysly na mši svatou na první čtvrtletí (leden – březen) roku 2020.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny