Dolní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka 17 530 Kč. Nemocní darovali na kostel 9 700 Kč. Další dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! Štěpáni, Janové a mládež vybírají na kostel a mši svatou v sakristii.

· V pondělí v 7 hodin budou poslední rorátní modlitby a zpěvy. Večerní mše svatá nebude!

· Tradiční otvírání betléma je na Štědrý den ve 14 hodin v kostele. Odnést si pak můžete betlémské světlo.

· Letos nebudeme společně zpívat koledy před půlnoční ale až po ní na nově obnoveném kostelním schodišti. Prosím, zůstaňte a zapojte se. Něco na zahřátí určitě bude také.

· Na Hod Boží vánoční bude otevřený kostel od 14 do 16 hodin. Můžete se zastavit s dětmi, jak půjdete na odpolední procházku.

· Srdečně jste zváni na sv. Štěpána na koncert Dolněmčanky v 17 hodin do kulturního domu. V pátek 27. 12. vás zveme na tradiční Žehnání vína v 19 hodin. A vánoční koncert sboru Dvořák bude v neděli v 15 hodin tady v kostele.

· V neděli na svátek Svaté Rodiny bude při mši svaté v 10,30 hodin obnova manželských slibů.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 7

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka 5 800 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Na Štědrý den zveme děti na otvírání betléma ve 13 hodin do kostela. Odnést si pak můžete betlémské světlo.

· Před půlnoční mší svatou se budou v kostele zpívat koledy (20,30 hodin).

· Na svátek sv. Štěpána je mše svatá v 9 hodin ve Slavkově.

· V pátek v 16 hodin bude tady v kostele tradiční vánoční koncert scholy. Pak jste zváni na svařák do kulturního domu.

· V neděli na svátek Svaté Rodiny bude při mši svaté obnova manželských slibů.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.