Nedělní ohlášky: 29/12/2019

Dolní Němčí – oznámení:

· Jste dnes srdečně zváni na vánoční koncert pěveckého sboru Dvořák v 15 hodin v našem kostele.

· Štěpáni darovali na kostel 2 250 Kč. Janové darovali 2 150 Kč. Dary 3 000 Kč na renovaci křížové cesty. Pán Bůh zaplať!

· Na první pátek bude od 10 hodin příležitost k osobní adoraci. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 16 hodin zpovídání. V 17 hodin společná adorace a pak mše svatá.

· V sobotu je Tříkrálová sbírka. Ve čtvrtek bude ve farní dvoraně informační schůzka pro vedoucí skupinek v 19 hodin a bude se vydávat oblečení pro koledníky. V sobotu v 8.30 hodin v kostele mše sv. s požehnáním pro koledníky

· Farnost Vlčnov nás zve na koncert Hradišťanu, který se uskuteční v tamějším kostele v sobotu 4. 1. v 17 hodin.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 8

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na opravy: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V sobotu se bude v Horním Němčí i Slavkově konat Tříkrálová sbírka.

· Farnost Vlčnov nás zve na koncert Hradišťanu, který se uskuteční v tamějším kostele v sobotu 4. 1. v 17 hodin.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny