Nedělní ohlášky: 5/1/2020

Dolní Němčí – oznámení:

· Mládež darovala na kostel 10 500 Kč. Ročník 1934 daroval 700 Kč. Další dary: 2 500 Kč. Při Tříkrálové sbírce se vybralo 102 095 Kč. Pán Bůh zaplať také všem dětem a dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojili.

· V pondělí při mši svaté se bude světit voda. Můžete si přinést prázdné nádobky a po mši svaté si svěcenou vodu nabrat.

· Ve středu opět začínají mše svaté pro děti a tuto středu zvu především dětí z 1. a 2. třídy.

· Farní ples bude v sobotu 25. ledna 2020. Vstupenky se začnou prodávat v sakristii kostela od neděle 12. 1. 2020. Cena 130 Kč.

· Letos se také poprvé koná Děkanátní krojovaný ples, který bude také u nás v Dolním Němčí a to v sobotu 15. února 2020. Vstupenky se začnou prodávat na faře od pondělí 6. 1. Zatím pouze do přísálí, aby hosté z farností děkanátu měli místa v sálu. Cena 150 Kč. Krojovaní při příchodu na ples dostanou bonus v ceně vstupenky. Informace o plese najdete na www.dekanatniples.maweb.eu

· BIŘMOVANCI pátek Večer chval ve Vlčnově a v neděli katecheze při mši svaté

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 9

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel: 3 500 Kč. Při Tříkrálové sbírce se ve Slavkově vybralo 29 436 Kč. Pán Bůh zaplať také všem dětem a dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojili.

· Ve čtvrtek v 16,30 hodin bude v Horním Němčí společná adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin pak mše svatá.

· Farní ples bude v sobotu 25. ledna 2020 v kulturním domě v Dolním Němčí. Vstupenky se začnou prodávat v sakristii kostela v DN od neděle 12. 1. 2020. Cena 130 Kč.

· Letos se také poprvé koná Děkanátní krojovaný ples, který bude také v Dolním Němčí a to v sobotu 15. února 2020. Vstupenky se začnou prodávat na faře v DN od pondělí 6. 1. Cena 150 Kč. Krojovaní při příchodu na ples dostanou bonus v ceně vstupenky. Informace o plese najdete na www.dekanatniples.maweb.eu

· BIŘMOVANCI pátek Večer chval ve Vlčnově a v neděli katecheze při mši svaté

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny