Nedělní ohlášky: 19/1/2020

Dolní Němčí – oznámení:

· Tříkrálová sbírka v našem děkanátu byla ukončena a spočítána. V letošním ročníku jsme vybrali 1 509 214 Kč – o více jak 60 tis více než minulý rok. Jako poděkování koledníkům a vedoucím skupinek připravila Charita bruslení v pátek 31.1. v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin. Děkujeme i těm, kdo přispěli do sbírky finančně nebo modlitbou a podporují takto charitní dílo. Tříkrálová sbírka příští rok bude v Dolním Němčí v sobotu 9. 1. 2021.

· Misijní Klubko zve děti na malý karneval v úterý 21. 1. v 17 hodin do farní dvorany.

· Ve středu je v 17,30 hodin mše svatá pro děti (zvláště 4. – 6. třída).

· Již tuto sobotu se koná 13. Farní ples. Začíná v 19,30 hodin. Lístky si můžete zakoupit po mši svaté v sakristii nebo na faře. Volných míst je dostatek. Prosíme o pomoc s výzdobou sálu v pátek v 17 hodin. Také všechny farníky prosíme o dar do tomboly, který můžete přinést do středy na faru nejlépe přede mší svatou (16,30 – 17,00 hodin). Těšíme se na vás.

· Příští víkend je Třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté. V sobotu ve 14 hodin a v nedělí v 17 hodin. Přijďte se modlit za své rodiny.

· Boženy vybírají na kostel a mši svatou v sakristii.

· V pátek 31.1. je bruslení pro tříkrálové koledníky v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin.

· Na faře si můžete zakoupit vstupenky na Krojovaný děkanátní ples (do sálu i přísálí)

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 11

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V pondělí a úterý v 17 hodin bude mše svatá v Horním Němčí (P. Kornek). Proto ve čtvrtek již mše svatá v Horním Němčí nebude. Ale bude v 16 hodin ve Slavkově.

· V pátek 31.1. je bruslení pro tříkrálové koledníky v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin.

· Tříkrálová sbírka v našem děkanátu byla ukončena a spočítána. V letošním ročníku jsme vybrali 1 509 214 Kč – o více jak 60 tis více než minulý rok. Jako poděkování koledníkům a vedoucím skupinek připravila Charita bruslení v pátek 31.1. v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin. Děkujeme i těm, kdo přispěli do sbírky finančně nebo modlitbou a podporují takto charitní dílo.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny