Nedělní ohlášky: 26/1/2020

Dolní Němčí – oznámení:

· V pondělí, středu a pátek je mše svatá v 17,30 hodin. V úterý v 9 hodin je mše svatá v kapli charitního domu. Sice není zapsaná ve Farním listu, ale bude. Ve středu je mše svatá pro děti (zvláště 7. – 9. třída). Na první sobotu ráno je mše svatá v 7,30 hodin a přede mší svatou od 6,45 hodin bude Fatimská mariánská pobožnost. Příští neděli při mši svaté v 10,30 hodin budou farnosti představeny děti, které letos půjdou k 1. svatému přijímání.

· Měsíční sbírka byla 15 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V pátek 31.ledna 2020 je bruslení pro tříkrálové koledníky v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 12

Farní ples je za námi a letos se můžeme těšit ještě na Děkanátní krojovaný ples, který se uskuteční v sobotu 15. 2. 2020 v Dolním Němčí. Vstupenky (150 Kč) se již prodávají (na faře), ale volných míst je dost. Krojovaní při příchodu na ples dostanou bonus v ceně vstupenky. Na začátku plesu Oldněmčan zatancuje Moravskou besedu. Hlavní cena tomboly bude poutní zájezd pro dvě osoby.

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka: 5 500 Kč. Další dary: 1 900 Kč. Pán Bůh zaplať!

· I tento týden budou v Horním Němčí mše svaté v pondělí a úterý v 17 hodin. A ve Slavkově bude mše ve čtvrtek v 16 hodin.

· V pátek 31.ledna 2020 je bruslení pro tříkrálové koledníky v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin.

· V letošní plesové sezóně se můžeme těšit také na Děkanátní krojovaný ples, který se uskuteční v sobotu 15. 2. 2020 v Dolním Němčí. Vstupenky se již prodávají, ale volných míst je dost. Krojovaní při příchodu na ples dostanou bonus v ceně vstupenky. Na začátku plesu Oldněmčan zatancuje Moravskou besedu. Hlavní cena tomboly bude poutní zájezd pro dvě osoby.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny