Dolní Němčí – oznámení:

§ Výtěžek farního plesu: 36 000 Kč. Dar ročníku 1954: 1 000 Kč. A dar 1 000 Kč na renovaci křížové cesty. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí při mši svaté se bude udělovat svatoblažejské požehnání.

§ Ve středu je v 17,30 hodin mše svatá pro děti (zvláště 1. a 2. třída).

§ Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin navštíví kněz nemocné.

§ Boženy vybírají na kostel a mši svatou v sakristii.

§ V úterý 11. 2. 2020 v 19.00 ve farní dvoraně bude schůzka rodičů dětí, které jdou k 1. svatému přijímání. Účast alespoň jednoho z rodičů NUTNÁ !

§ Z Arcibiskupství Olomouc bylo písemně potvrzeno, že svátost biřmování se bude udělovat v neděli 13. 9. 2020.

§ Děkanátní ples bude v sobotu 15. 2. 2020. Krojovaný ples neznamená, že je pouze pro krojované. Ples je PRO VŠECHNY. Vstupenky (150 Kč) se prodávají na faře. Výtěžek plesu bude na děkanátní pastorační aktivity. Prosíme farníky o příspěvek do tomboly. Přineste ho nejpozději do příští neděle 9. 2. 2020 na faru nebo sakristie. Děkujeme.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Ve čtvrtek v 15,30 hodin bude ve Slavkově společná adorace a pak mše svatá.

· Z Arcibiskupství Olomouc bylo písemně potvrzeno, že svátost biřmování se bude udělovat v neděli 13. 9. 2020 v Dolním Němčí.

· Prosíme farníky o příspěvek do tomboly. Přineste ho nejpozději do příští neděle 9. 2. 2020 do sakristie. Děkujeme.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.